Om Dyrebeskyttelsen Trondheim

Dyrebeskyttelsen Norge, avdeling Trondheim og Omegn er en stiftelse/frivillig organisasjon som består av et styre og en arbeidsgruppe som yter ulønnet innsats i sin fritid. Den daglige driften blir organisert av styret og utført i samarbeid med arbeidsgruppa.

Praktiske oppgaver som vi gjør, er å betjene telefon/e-post, gi råd/veiledning, praktisk hjelp til dyr (i nød) / bringe dyr til og fra veterinær, stelle dyr, omplassere dyr, jobbe for å skaffe flere gode permanente hjem til ulike dyr som er blitt hjemløse. For øvrig har vi kontakt / samarbeid med andre organ, bl.a. Mattilsyn og Dyrevern i ulike kommuner, da en del saker omhandler vanskjøtsel / mishandling av dyr.

I utgangspunktet omplasserer vi bare eierløse dyr. Dette er rett og slett på grunn av kapasitetsbegrensninger, og fordi vi mener at eiere selv bør gjøre hva de kan for å finne et godt nytt hjem for dyret sitt. I Dyrebeskyttelsen har vi hendene fulle med hjemløse og mishandlede dyr. De må være vår første prioritet, for uten oss har de ingen.

Har du et dyr du vil omplassere, anbefaler vi å sette en annonse i lokalavisa. På nettstedene omplassering.no, finn.no og dyrenett.no legges det ut annonser om omplassering fra hele landet.